Запис Детальніше

Формування поверхневого стоку з різних ландшафтів Полісся України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування поверхневого стоку з різних ландшафтів Полісся України
 
Creator Піціль, А. О.
Буднік, І. П.
Поліщук, О. Є.
Pitsil, A.
Budnik, I.
Polishuk, O.
 
Subject екологія
забруднення
поверхневий стік
водозбір
ландшафт
ecology
pollution
runoff
catchment
landscape
 
Description The thesis highlights the ecological assessment of the surface runoff from the catchments
of urban and rural populated territories. Consideration is given to the peculiarities of the
formation of the surface runoff of various origin in the city of Zhytomyr and the village of Stryzhivka, as well as to the indices of water quality of the surface runoff from the catchments which get into the hydrographic network and water reservoirs. The coefficients of the surface runoff from urban catchments that are different as to their
structure are determined. The composition of the rainstorm water from the surface of the
catchments of urban and rural populated territories with various infrastructure depending on the anthropogenic load and hydrological parameters of the surface runoff is systematized. The list of priority pollutants in the composition of rainstorm waters from the surface runoff is specified. The pollution level of the surface runoff from populated territories is high and it gets into the water objects unevenly, mostly in time of rainfall and snow thawing. The classification of ecological status of reclaimed headwater catchments has been developed with due regard to features of operation of headwater runoff. On the basis thereof the ways of management of pollutant migration in hydrological and erosion processes in forestagricultural landscapes of Zhytomyr Polissya.
Стаття присвячена екологічній оцінці поверхневого стоку з водозборів міських та сільських селітебних ландшафтів. Досліджено особливості формування поверхневого стоку різного походження та показники його якості з водозборів в м. Житомир та с. Стрижівка Любарського району, який потрапляє в гідрографічну мережу. Виявлено, що за винятком концентрації зважених речовин забрудненість дощового та талого стоку істотно не відрізняється. Встановлено коефіцієнти поверхневого стоку з різних за структурою в межах населених пунктів. Отримані результати дали можливість провести узагальнення коефіцієнтів стоку та змиву забруднених полютантів з різних за структурою територій. Розроблена класифікація екологічного стану меліорованих водозборів за ознаками функціонування поверхневого стоку, на підставі якої визначено шляхи управління міграції полютантів при гідрологічно-ерозійних процесах у лісоаграрних ландшафтах Житомирського Полісся.
 
Date 2016-02-11T12:00:27Z
2016-02-11T12:00:27Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Піціль А. О. Формування поверхневого стоку з різних ландшафтів Полісся України / А. О. Піціль, І. П. Буднік, О. Є. Поліщук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 71–78.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3384
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет