Запис Детальніше

Розмноження універсальної підщепи УУПРОЗ-6 зеленими живцями

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розмноження універсальної підщепи УУПРОЗ-6 зеленими живцями
 
Creator Пелехата, Н. П.
Pelekhata, N.
 
Subject УУПРОЗ-6
зелені живці
β-індолілмасляна кислота
вихід живців
коренева система
приріст пагона
діаметр кореневої шийки
UUPROZ-6
green cuttings
β-indolylbutyric acid
yield of cuttings
root system
graft gain
diameter of root neck
 
Description The paper presents the results of the investigation into the green grafting of the universal clone rootstock of the apple subfamily UUPROZ-6. The possibility of reproducing this rootstock using the above method is proved in principle. Treating cuttings before their planting in the hotbed with β-indolylbutyric acid in the concentration of 30–50 mg/l under 16 hours exposition provides for the total yield of cutting within the limits of 87 %. When vegetation is completeof the root system was the highest when the cuttings were treated with β-indolylbutyric acid in
the concentration of 40 mg/l – 260 per wilding.d, the thickness of the conventional root neck was about 5 mm and the apical gain was 28 cm. The percentage of rooted cuttings amounted to 78–88 % as compared to all those planted. On the
cuttings one can observe about 15 basic roots with the average length of 18 cm. The total length of the root system was the highest when the cuttings were treated with β-indolylbutyric acid in the concentration of 40 mg/l – 260 per wilding.
Представлено результати досліджень із зеленого живцювання універсальної
клонової підщепи підродини яблуневих УУПРОЗ-6. Доведено принципову можливість розмноження цієї підщепи даним способом. Обробка живців перед висаджуванням у теплицю β-індолілмасляною кислотою в концентрації 30–50 мг/л при експозиції 16 годин забезпечує загальний вихід живців у межах 87 %. Після завершення вегетації рослини мали товщину умовної кореневої шийки близько 5 мм та апікальний приріст до 28 см.
Відсоток укорінених живців при цьому становив 78–88 % від числа висаджених. На живцях утворювалося до 15 штук основних коренів з середньою довжиною до 18 см. Сумарна довжина кореневої системи найвищою була за обробки живців β- індолілмасляною кислотою в концентрації 40 мг/л – 260 см на одній підщепі.
 
Date 2016-02-11T11:26:31Z
2016-02-11T11:26:31Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Пелехата Н. П. Розмноження універсальної підщепи УУПРОЗ-6 зеленими живцями / Н. П. Пелехата // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 264–269.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3371
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет