Запис Детальніше

Барда у раціонах коропа

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Барда у раціонах коропа
 
Creator Бурлака, В. А.
Вербельчук, Т. В.
Меленівський, О. М.
Burlaka, V.
Verbelchuk, T.
Melenivskyi, O.
 
Subject короп
раціон
протеїн
суха барда
carp
ration
protein
and dry grains
 
Description The article provides the results of the technology evaluation of the use of bards, including dry, in the diets of common carp cultured in conditions of ponds and expectations of possible results from its use and impact on productive morphological and feed cost per unit of output and other indicators.
It provides preliminary recommendations for specialists in aquaculture regarding the dosage and the introduction of bards in complete feed intended for carp in different age groups.
В статті подаються результати проведення технологічної оцінки використання барди, в тому числі і сухої, у раціонах коропа, що вирощується в умовах ставів та очікування можливих результатів від її використання і впливу на продуктивні, морфологічні й інші показники та затрати корму на одиницю продукції. Даються попередні рекомендації для спеціалістів з рибництва щодо дозування та введення барди у повнораціонні комбікорми, що передбачені для коропа різних статево вікових груп.
 
Date 2016-02-11T11:29:56Z
2016-02-11T11:29:56Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Бурлака В. А. Барда у раціонах коропа / В. А. Бурлака, Т. В. Вербельчук, О. М. Меленівський // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 251–258.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3373
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет