Запис Детальніше

Екологічна оцінка річок Сумської області за санітарно-гігієнічними показниками

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Екологічна оцінка річок Сумської області за санітарно-гігієнічними показниками
 
Creator Тогачинська, О. В.
Тимощук, Т. М.
Tohachynska, O.
Tymoshchuk, T.
 
Subject санітарно-токсикологічна оцінка
якість води
забруднення
річки
небезпечні об’єкти
sanitary-toxicological estimation
quality of water
contamination
rivers
dangerous objects
 
Description The ecological evaluation of the rivers of the Sumy area is reflected on sanitary-hygenic
indexes. Influence ecologically of dangerous objects is certain on the state of the rivers and the concentrations of contaminents are educed in water ecosystems. As a result of undertaken studies it was set that the rivers of the Sumy area after the sanitary-toxicological state answer the moderate level of contamination that does not exceed
3,0 in. о. and possible that does not exceed a 1,0 in. o, as a result of what in future need the special events of cleaning. It is in addition, well-proven that in the river Desna the level of contamination presented a 2,7 in. o, that is close to the high level of contamination.
Наведені результати екологічного оцінювання річок Сумської області за санітарно-
гігієнічними показниками. Визначено вплив екологічно небезпечних об’єктів на стан річок та виявлено концентрації забруднювальних речовин у водних екосистемах. У результаті проведених досліджень було встановлено, що річки Сумської області за санітарно-токсикологічним станом відповідають помірному рівню забруднення, яке не перевищує 3,0 у. о., та допустимому, що не перевищує 1,0 у.о., для чого у подальшому необхідне проведення заходів з очищення води. Крім того, доведено, що у річці Десна рівень забруднення становить 2,7 у.о., що є величиною, наближеною до високого рівня забруднення.
 
Date 2016-02-12T11:23:19Z
2016-02-12T11:23:19Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Тогачинська О. В. Екологічна оцінка річок Сумської області за санітарно-гігієнічними показниками / О. В. Тогачинська, Т. М. Тимощук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 88–96.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3415
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет