Запис Детальніше

Особливості технологій підтримання декоративності газонів у ландшафтному озелененні

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості технологій підтримання декоративності газонів у ландшафтному озелененні
 
Creator Розенфельд, В. В.
Rozenfeld, V.
 
Subject фітофаги
борошнисторосяні гриби
біофунгіциди
фітопатогенні бактерії
оригінальні технології захисту
phytophages
powdery mildews fungi
chemical fertilizers
phytopathogenic bacteria
the original protection technolog
 
Description Determinants of ecological destabilization decorative gas urbanized areas are
experimentally established. It is shown that soil phytophages and phytopathogens cause
significant damage to the lawn, which is a consequence of their physiological weakening and is
accompanied by a loss of aesthetic appeal. Ingenious technology to protect the lawn from the
complex herbivores and plant pathogens using only biological products and organic fertilizer
are devoted. Technology is stabilized the phytosanitarian condition of lawns, optimize biometric
and physiological characteristics of plants. Implementation technology eliminates adverse
effect on plants and lawns environment.
Експериментально встановлено визначальні фактори екологічної дестабілізації
декоративних газонів урбанізованих територій. Показано, що грунтоживучі фітофаги
та фітопатогени завдають значної шкоди газонам, що стає наслідком їх фізіологічного
ослаблення та втрати естетичної привабливості. Запропоновано оригінальні технології
захисту газонів від фітофагів та фітопатогенів з використанням тільки біологічних
препаратів та органічного добрива. Технології стабілізують фітосанітарний стан
газонів, оптимізують біометричні та фізіологічні характеристики рослин. Реалізація
технологій виключає негативний вплив на рослини та довкілля.
 
Date 2016-02-10T12:09:08Z
2016-02-10T12:09:08Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Розенфельд В. В. Особливості технологій підтримання декоративності газонів у ландшафтному озелененні / В. В. Розенфельд // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 136–145.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3343
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет