Запис Детальніше

Вплив елементів мінерального живлення тритикале озимого на розвиток хвороб та продуктивність агроценозу в умовах Західного Полісся України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив елементів мінерального живлення тритикале озимого на розвиток хвороб та продуктивність агроценозу в умовах Західного Полісся України
 
Creator Ключевич, М. М.
Плакса, В. М.
Kluchevich, M.
Plaksa, V.
 
Subject мінеральні добрива
мікроелементи
тритикале озиме
агроценоз
розвиток хвороб
урожайність
якість зерна
mineral fertilizers
microelements
winter triticale
agrocenosis
disease development
yield capacity
grain quality
 
Description The investigation results of applying macro- and microelements in winter triticale and their effects on fungal infections development in agrocenosis have been given. The dominant development of powdery milden, brown leaf rust, Septoria leaf and root rot in the crop has been identified. It has been established that the development of fungal diseases (powdery milden from 11,1 to 8,8 per cent, brown leaf rust – from 12,9 to 11,1 per cent, Septoria leaf – from 16,0 to 12,1 per cent, root rot – from 9,5 to 6,0 per cent) in winter triticale have decreased. The
increase in grain yield after applying N90Р90К90 in compley during the pre-sowing cultivation followed by foliar application of S40Mg20Cu20 microelements mixture in the phase of plants release into the tube been observed. It has been found that after the foliar application of sulfur microelement compared to Cu and Mg, grain protein content increased from 9,5 to 11,5 per cent and the weight of 1000 grains – from 46,9 to 50 grams as well.
Наведено результати досліджень щодо застосування макро- та мікроелементів під тритикале озиме та їх вплив на розвиток мікозів у агроценозі Західного Полісся України. Визначено домінуючий розвиток на культурі борошнистої роси, бурої листкової іржі, септоріозу листя та кореневих гнилей. Встановлено зменшення розвитку грибних хвороб
(борошнистої роси – від 11,1 до 8,8 %, бурої листкової іржі – від 12,9 до 11,1 %, септоріозу листя – від 16,0 до 12,1 %, кореневих гнилей – від 9,5 до 6,0 %) на тритикале озимому та збільшення врожайності зерна після комплексного внесення N90Р90К90 підпередпосівну культивацію із наступним позакореневим застосуванням суміші мікроелементів S40Mg20Cu20 у фазу виходу рослин в трубку. Доведено, що позакореневе внесення мікроелемента сірки, порівняно з Cu та Mg, дозволяє підвищити вміст білка в зерні з 9,5 до 11,5 % та маси 1000 зерен – від 46,9 до 50 г.
 
Date 2016-02-12T08:23:40Z
2016-02-12T08:23:40Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Ключевич М. М. Вплив елементів мінерального живлення тритикале озимого на розвиток хвороб та продуктивність агроценозу в умовах Західного Полісся України / М. М. Ключевич, В. М. Плакса // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 88–97.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3401
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет