Запис Детальніше

Реалізація адаптивного потенціалу безнасінних сортів винограду Русбол та Ромулус в умовах центрального Полісся України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Реалізація адаптивного потенціалу безнасінних сортів винограду Русбол та Ромулус в умовах центрального Полісся України
 
Creator Алексєєвич, Т. М.
Alekseyevych, T.
 
Subject виноград
сорт
зимостійкість
спосіб перезимівлі
агробіологічні показники
центральне Полісся України
grapes
sort
winterizing
overwintering
agrobiological indeces culture
Ukrainian Central Polissia
 
Description A long-term study (2002–2012) of the agrobiological indices barren grain sorts of
Rusbol and Rumulus was conducted in the botanical garden of Zhytomyr National
Agroecological University. It has been determined that winterizing of buds is not
sufficient in investigated sorts for uncovering culture. In order to achieve annual
guaranteed yield productivity both of sorts should be grown with being covered for
winter. In trellis-planting line under vertical growth position, the sort Rusbol is
characterized with high, yielding productivity of the bud, the result is rather high. The
bud productivity in Rumulus is higher than middle one with yield. According to
sweetening of studied berry juice met requirements for wine grapes quality, juice
acidity was similar to appropriate parameters. The tods of studying sorts are
strapping and the cutting of grape-switch is satisfactory but Rumulus is poor,
otherwise the ripened part of the buds is enough for providing load capacity with
shoots under browsing.
Проведено багаторічне вивчення (2002–2012 рр.) агробіологічних показників
безнасінних сортів винограду Русбол та Ромулус у ботанічному саду Житомирського
національного агроекологічного університету. Встановлено, що зимостійкість вічок у
досліджуваних сортів недостатня для неукривної культури. З метою одержання
щорічних врожаїв обидва сорти слід вирощувати з укриттям кущів на зиму.
У шпалерно-рядових насадженнях при вертикальному розміщенні приросту сорт
Русбол характеризується високою продуктивність пагону, урожайність дуже висока.
У сорту Ромулус продуктивність пагону вище середнього рівня, урожайність висока.
Цукристістість соку ягід досліджуваних сортів відповідала необхідним для столового
винограду кондиціям якості, кислотність соку була близькою до необхідних параметрів.
Кущі досліджуваних сортів сильнорослі, у Русболу визрівання лоз задовільне, у Русмолу –
погане, проте визрілої часини пагонів достатньо для забезпечення навантаження кущів
вічками при обрізуванні.
 
Date 2016-02-10T12:20:04Z
2016-02-10T12:20:04Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Алексєєвич Т. М. Реалізація адаптивного потенціалу безнасінних сортів винограду Русбол та Ромулус в умовах центрального Полісся України / Т. М. Алексєєвич // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 146–152.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3344
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет