Запис Детальніше

Експериментальні дослідження параметрів процесу сушіння цикорію кореневого

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Експериментальні дослідження параметрів процесу сушіння цикорію кореневого
 
Creator Нездвецька, І. В.
Nezdetska, I.
 
Subject цикорій кореневий
інфрачервоне випромінювання
випромінювач
технологія
параметри
енерговитрати
root of chicory
infrared irradiation
emitter
parameters
power consumption
technology
 
Description The paper substantiates the constructive and kinematic parameters of the drum dryer which is adapted to drying chicory roots. In the dryer one can observe the recurring effects of heat energy on the object of drying. The results of experimental investigations testify to the relationship of constructive and kinematic parameter of the drier with the technological parameters of the drying process – the duration of the material irradiation period and maturing period. The investigation data also testify to the possibility of applying the recurring effects of IR-irradiation energy on the object of drying in drum driers.
У статті наводиться обґрунтування конструкційно-кінематичних параметрів
барабанної сушарки, адаптованої для сушіння коренів цикорію, в якій здійснюється періодичний вплив теплової енергії на об’єкт сушіння. Викладені результати експериментальних досліджень доводять зв’язок конструкційно-кінематичних параметрів сушарки з технологічними параметрами процесу сушіння – тривалістю періоду опромінювання матеріалу і періоду його відлежування. Дані дослідження підтверджують можливість застосування періодичного впливу енергії ІЧ- випромінювання на об’єкт сушіння у сушарках барабанного типу.
 
Date 2016-02-11T11:32:35Z
2016-02-11T11:32:35Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Нездвецька І. В. Експериментальні дослідження параметрів процесу сушіння цикорію кореневого / І. В. Нездвецька // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 245–250.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3374
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет