Запис Детальніше

Репаративний адаптогенез колінного суглоба після однобічної меніскектомії

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Репаративний адаптогенез колінного суглоба після однобічної меніскектомії
 
Creator Дудка, В. Б.
Dudka, V.
 
Subject синовіальне середовище
колінний суглоб
меніскектомія
суглобовий хрящ
субхондральна кісткова тканина
sinovial environment
knee joint
meniscus – ectomy
articulare cartilage
subchondrale bone tissue
 
Description Connective tissue elements sinovial environment a knee joint after the one – sided
meniscus – ectomy were researched. The peculiarities organizations are revealed which show the biological potential and morpho-adaptive properties of the connective tissue elements according to the changes of the biomechanical loading. It is established, that biomechanical conditions and environment realize in implanted in a knee joint fascial flap hondrogenic potentialities which can be used as one of sources accelerated genesis structures of the – impellent device.
Проводилися дослідження сполучнотканинних елементів синовіального середовища колінного суглоба собаки після однобічної меніскектомії. Виявлені особливості структурної організації колінного меніска, суглобового хряща і капсули та субхондральної кісткової тканини, що розкривають біологічні потенції і морфоадаптивні властивості сполучнотканинних елементів при змінах біомеханічного навантаження. Встановлено, що біомеханічні умови і синовіальне середовище реалізують в імплантованому в колінний суглоб фасціальному лоскуті хондрогенетичні потенції, які можна використати як одне із джерел прискореного ґенезу структур опорно-рухового апарату.
 
Date 2016-02-11T11:34:49Z
2016-02-11T11:34:49Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Дудка В. Б. Репаративний адаптогенез колінного суглоба після однобічної меніскектомії / В. Б. Дудка // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 240–244.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3375
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет