Запис Детальніше

Гендерні відмінності у кількості лімфоцитів та їх субпопуляцій у собак залежно від віку

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Гендерні відмінності у кількості лімфоцитів та їх субпопуляцій у собак залежно від віку
 
Creator Брошков, М. М.
Broshkov, M.
 
Subject лімфоцити
Т-хелпери
Т-супресори
імунорегуляторний індекс
НК-клітини
lymphocytes
T-helper
T-supressor
immunoregulation index
NK-killer
 
Description The relative quantities of lymphocytes and their subpopulation and immunoregulation index depending on sex and different age phase was studied in dogs. The studies found that in one year old females the 8% more individuals has low level of lymphocytes but males has the high level of lymphocytes. The percentage of dogs with different levels of T-lymphocytes and their subpopulation according to sex and pronounced for the T-supressor only at young age.
The greater percentage of animals that have low level of T-supressors and those that have a high level of this cells in the group of males under the age of one year. The 55% of females have a normal level of T-suppressors and the 40% of males have a normal level of T-suppressors also in this period. The dogs which has the high level of B-lymphocytes in the young and adulthood were not reports. The 67% of males and 41% of females has the immunoregulation index in the range of 2–4. The gender differences for the relative number of NK-killer was not found.
Вивчено відносну кількість лімфоцитів та їх субпопуляцій, а також показник
імунорегуляторного індексу у собак залежно від статі та вікового періоду. У
результаті проведених досліджень встановлено, що до 1 року у сук на 8% більше особин з низьким рівнем лімфоцитів, а у кобелів – більше з високим рівнем лімфоцитів. Відсоткове співвідношення собак з різними рівнями Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій залежно від статі, із врахуванням віку, найбільш виражене для лімфоцитів із супресорною активністю лише в молодому віці. Так, у кобелів до 1 року більший відсоток тварин, які мають низький рівень Т- супресорів, і тих, у яких реєстрував високий рівень
цих клітин. У сук в цей період 55% тварин мають нормальний рівень Т-супресорних клітин, проти 40% у кобелів. Не було зареєстровано тварин з високим рівнем В-лімфоцитів у молодому і зрілому віці. У 67% кобелів та 41 % сук величина імунорегуляторного індексу знаходиться в межах 2–4. Не встановлено гендерної різниці у відносній кількості НК-клітин.
 
Date 2016-02-11T11:38:37Z
2016-02-11T11:38:37Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Брошков М. М. Гендерні відмінності у кількості лімфоцитів та їх субпопуляцій у собак залежно від віку / М. М. Брошков // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 235–239.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3376
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет