Запис Детальніше

Морфологія деяких органів статевозрілих кролів

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Морфологія деяких органів статевозрілих кролів
 
Creator Горальський, Л. П.
Левківський, Л. О.
Марков, З. Ф.
Волківський, І. А.
Goralsky, L.
Levkivsky, L.
Markov, Z.
Volkivsky, I.
 
Subject гіпофіз
легені
печінка
морфологія
морфометричні показники
кролі
hypophysis
lung
liver
morphology
morphometric indices
rabbits
 
Description The peculiarities of the histological structure and morphometric indices of hypophysis, lung and liver of sexually mature rabbits have been given in the article using the complex research methods. It has been established that macro- and microstructure of the investigated organs has similar histoarchitectonics that have other species of farm animals and the peculiarities of the morphological structures. The research results of histo- and cytostructures of organs of clinically healthy sexually mature rabbits should be used as norm in the diagnostics of diseases of different origin.
У статті на основі комплексних методів досліджень викладено особливості
гістологічної будови та морфометричні показники гіпофіза, легень та печінки
статевозрілих кролів. Встановлено, що макро- та мікроскопічна будова досліджуваних органів має подібну гістоархітектоніку, властиву іншим видам сільськогосподарських тварин та характерні особливості морфологічних структур. Отримані результати досліджень гісто- та цитоструктур органів у клінічно здорових статевозрілих кролів
можна використовувати як показники норми при діагностиці захворювань
різноманітного походження.
 
Date 2016-02-11T11:40:14Z
2016-02-11T11:40:14Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Морфологія деяких органів статевозрілих кролів / Л. П. Горальський, Л. О. Левківський, З. Ф. Марков, І. А. Волківський // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 229–235.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3377
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет