Запис Детальніше

Вплив норм висіву та мінеральних добрив на якісні показники льону олійного сорту Айсберг

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив норм висіву та мінеральних добрив на якісні показники льону олійного сорту Айсберг
 
Creator Шваб, С. Б.
Shvab, S.
 
Subject льон
удобрення
норми висіву
продуктивність
вміст волокна
flax
fertilizer
norms of sowing
productivity
fiber content
 
Description The paper highlights the problems related to growing oil flax in Polissya, as well as the effects of fertilization systems and seeding rates (5,0, 7,5 and 10,0 mln ps/ha) on the general and technical plant height and fiber content in stalks of Aisberg variety investigated. It has been established that N34P80K90 proves the most expedient fertilization rate which makes it possible to obtain a higher content of fiber in stalks at all seeding rates investigated.
The highest total and technical height of flax plant results when fertilizer N52P120K135 of sesquialteral norm is applied on all the observed seeding rates. Detailed analysis of technical height formation of oil flax plants makes it possible to prove that stand crop density in crease an account of seeding rates decreases percental part of plant technical height.
The highest fibre content in stems results when full norm of mineral fertilizer N34P80K90 is applied on all the observed seeding rates.
Висвітлено питання щодо вирощування льону олійного на Поліссі та впливу систем удобрення і норм висіву (5,0, 7,5 та 10,0 млн шт./га) на загальну та технічну висоту рослин і вміст волокна в стеблах досліджуваного сорту Айсберг. Встановлено, що найбільш доцільною нормою добрив, яка забезпечує отримання підвищеного вмісту волокна в стеблах є N34P80K90 на всіх досліджуваних нормах висіву насіння. Найвища як загальна, так і технічна висота рослин льону формується при внесенні полуторної норми
добрив N52P120K135 на всіх досліджуваних нормах висіву насіння. Поглиблений аналіз формування технічної висоти у рослин льону олійного дав можливість встановити, що підвищення густоти стеблостою за рахунок норм висіву зменшує відсоткову частину технічної висоти рослин.
Найвищий вміст волокна в стеблах формується у варіанті з внесенням повної норми мінеральних добрив N34P80K90 на всіх досліджуваних нормах висіву насіння.
 
Date 2016-02-11T11:42:09Z
2016-02-11T11:42:09Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Шваб С. Б. Вплив норм висіву та мінеральних добрив на якісні показники льону олійного сорту Айсберг / С. Б. Шваб // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 222–228.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3378
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет