Запис Детальніше

Вплив агротехнологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність пшениці озимої

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив агротехнологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність пшениці озимої
 
Creator Черенков, А. В.
Козельський, О. М.
Cherenkov, A.
Kozelskiy, O.
 
Subject пшениця озима
попередники
сорти
протруйники
мікродобриво
урожайність
маса зерна з колосу
кількість продуктивних стебел
winter wheat
predecessors
sorts
disinfectants
microfertilizer
yield
grain mass with the ear
the number of productive stems
 
Description The results of studies on the effectiveness of pre-sowing treatment of modern sorts of winter wheat in the conditions of northern Steppe of Ukraine. Experimentally proved that when grown on black pair of the highest yielding sorts Skarbnitsya (6,69 tons per ha), Pysanka (6,40 tons per ha) and Apogej Luganskiy (6,20 tons per ha) was formed on the variants of the experiment, which provides for pre-treatment of seed protectants selest top 312.5 FS (1,5 l/t) and microfertilizer reakom-plus-grain. When growing wheat after sunflower and pea yield sorts for these options was 3,50; 3,74; 3,42 and 4,13; 4,43; 3,94 tons per ha respectively. Number of
productive stems at these sites was also high. Reduction of rates of fungicide at 30% for seed treatment in conjunction with microfertilizer also contributed to the formation of high dimensions of these indicators.
У статті наведено результати досліджень з вивчення ефективності передпосівної обробки насіння сучасних сортів пшениці озимої в умовах північного Степу України. Експериментально доведено, що при вирощуванні по чорному пару найвищу врожайність сорти Скарбниця (6,69 т/га), Писанка (6,40 т/га) та Апогей Луганський (6,20 т/га) формували на варіантах досліду, які передбачали проведення передпосівної обробки насіння протруйником Селест Топ 312.5 FS (1,5 л/т) та мікродобривом Реаком-плюс-зерно. При вирощуванні пшениці після соняшнику та гороху урожайність зазначених
сортів на цих варіантах складала 3,50; 3,74; 3,42 та 4,13; 4,43; 3,94 т/га відповідно. Кількість продуктивних стебел на цих ділянках була найвищою. Зменшення норми витрати протруйника на 30% при обробці насіння сумісно з мікродобривом також сприяло формуванню високих розмірів зазначених показників.
 
Date 2016-02-11T11:43:46Z
2016-02-11T11:43:46Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Черенков А. В. Вплив агротехнологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність пшениці озимої / А. В. Черенков, О. М. Козельський // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 215–222.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3379
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет