Запис Детальніше

Вплив стимуляторів росту на енергію проростання, схожість насіння та густоту рослин моркви

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив стимуляторів росту на енергію проростання, схожість насіння та густоту рослин моркви
 
Creator Потапський, Ю. В.
Potapsky, J.
 
Subject морква
насіння
норма
стимулятори росту
енергія
проростання
густота
carrot
seeds
normal
growth stimulants
germination
vigor
density
 
Description Presents the results of studies on the effect of growth promoters on germination energy, germination of seeds and plant density carrot varieties of Shantana skvirsky. According to the results of the research showed that the most effective dose in the treatment of seed growth (Ivin) installed a dose of 2,0 mg/l of water during the germination energy 60,2%, germination of seeds in this embodiment respectively 73,0%. When applying Emistim with the most effective rate was
the rate of 0,5 ml/l of water,with installed greatest vigor 60,8% and laboratory germination – 64,0%. The greatest density of carrot plants was also observed in the variant with seed treatment Ivin with standard of 2.0 mg/l of water – 1061,4 thousand pieces/ha, and Emistim with the rate of 0,5 ml/l of water – 1013,6 thousand pieces/ha Therefore, the application of plant growth regulators promote energy of germination, germination of carrot seeds and plant density, and this further increases the yield and quality of carrots.
Представлені результати досліджень із вивчення впливу стимуляторів росту на енергію проростання, лабораторну схожість насіння та густоту рослин моркви сорту Шантане сквирська. За результатами досліджень встановлено, що найбільш ефективною при обробці насіння стимулятором росту (Івіном) є доза 2,0 мг/л води, при цьому енергія проростання насіння становила 60,2%, а лабораторна схожість насіння в даному варіанті складала 73,0%. Під час застосування Емістиму С найбільш ефективною нормою було 0,5 мл/л води, при цьому встановлено найбільшу енергію проростання 60,8% та лабораторну схожість – 64,0%. Найбільшу густоту рослин моркви також було відзначено у варіанті з обробкою насіння Івіном з нормою 2,0 мг/л
води – 1061,4 тис. шт./га, та Емістимом С у нормі 0,5 мл/л води – 1013,6 тис. шт./га. Отже, застосування стимуляторів росту рослин сприяють підвищенню енергії проростання, лабораторної схожості насіння моркви та густоти рослин, а це в подальшому підвищує врожайність і якість коренеплодів моркви.
 
Date 2016-02-11T11:45:09Z
2016-02-11T11:45:09Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Потапський Ю. В. Вплив стимуляторів росту на енергію проростання, схожість насіння та густоту рослин моркви / Ю. В. Потапський // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 210–214.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3380
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет