Запис Детальніше

Вплив елементів технології вирощування Trifolium pratense L. на фітосанітарний стан травостою та розвиток кореневої системи

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив елементів технології вирощування Trifolium pratense L. на фітосанітарний стан травостою та розвиток кореневої системи
 
Creator Стоцька, С. В.
Stotska, S.
 
Subject конюшина лучна
фази росту і розвитку
обробіток грунту
системи удобрення
забур’яненість
коренева система
meadow clover
phases of growth and development
soil tillage
systems of fertilization
weediness
root system
 
Description The paper presents the results of the investigations into the assessment of the grass
thickness of meadow clover depending on the systems of fertilization and the methods of the basic soil tillage in the experimental field crop rotation.
It has been established that the aftereffects of fertilizers contributed to the increase in the quantity of weeds in all variants of the experiment. Their highest quantity was observed in the first mowing under the traditional organic and mineral fertilization system (6,25 t|ha of manure + N50P48K55) per 1 ha of crop rotation area under all phases of growth and development.
The most favourable phytosanitary state for meadow clover was observed in the variant with the subsurface soil cultivation under the organic and mineral fertilization system with moderate norms of mineral fertilizers. Weediness amounted to 90,0-53,0 ps| m2 in the phase of full blossoming of meadow clover of the first and second mowing.
У статті наведено результати досліджень щодо оцінки забур’яненості травостою конюшини лучної залежно від систем удобрення та способів основного обробітку ґрунту в польовій сівозміні дослідного поля.
Встановлено, що післядія добрив сприяла збільшенню кількості бур’янів на всіх варіантах досліду. Найбільша їх кількість відмічена у першому укосі на варіанті за органо-мінеральної традиційної системи удобрення (на 1 га сівозмінної площі: гній 6,25 т/га + N50P48K55) за всіма фазами росту і розвитку.
Найсприятливіший фітосанітарний стан для конюшини лучної склався на варіанті плоскорізного обробітку ґрунту при органо-мінеральній системі удобрення з помірними нормами мінеральних добрив. Забур’яненість, при цьому, становила 90,0–53,0 шт./м² у фазі повного цвітіння конюшини лучної першого та другого укосів.
 
Date 2016-02-11T11:48:27Z
2016-02-11T11:48:27Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Стоцька С. В. Вплив елементів технології вирощування Trifolium pratense L. на фітосанітарний стан травостою та розвиток кореневої системи / С. В. Стоцька // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 203–210.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3381
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет