Запис Детальніше

Пріоритетність та шляхи підвищення продуктивності зернової та силосної кукурудзи

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Пріоритетність та шляхи підвищення продуктивності зернової та силосної кукурудзи
 
Creator Мойсієнко, В. В.
Moysiyenko, V.
 
Subject кукурудза на зерно та силос
гібриди
удобрення
урожайність
кормові одиниці
сирий протеїн
обмінна енергія
corn for grain and silage
hybrids
fertilization
yield
fodder units
raw protein
metabolizable energy
 
Description Based on reviewed scientific literature and long-term scientific research, the paper
established peculiarities of formation of corn grain and silage productivity, depending on agroecological conditions of growing season, fertilizer applied and soil cultivation, sowing methods, density of planted corn plants, nutrition area, and features of corn hybrids. Between 1990 and 2012, the priority of grain corn crop in Ukrainian agriculture shifted from the third place to the first.
The work recommends differentiation of corn hybrids for different growing areas, based on groups of ripeness: for Polissya – Early ripening species, yielding 7,9-8,5 t/ha of grain, for the Forest-steppe zone – Early and Medium ripening species (yields 9,5-10,7 t/ha) and for Steppe zone – Medium ripening species (7,0-8,0 t/ha). Under the technology of growing corn hybrids, optimizing the provision of plant mineral, the average yield of maize in Ukraine may reach the levels of 5.5-6.5 t/ha in the coming years. Organic and organic-mineral fertilization systems of silage corn for the stern of crop rotation provided an average output 39,9-40,7 t/ha
of green fodder, 10,8-11,0 t/ha fodder units and 110,0-112,3 thousand MDJ of metabolizable energy.
На основі результатів огляду наукової літератури та власних багаторічних
наукових досліджень встановлені особливості формування продуктивності зернової та силосної кукурудзи залежно від агроекологічних умов вегетаційного періоду, удобрення і обробітку ґрунту, способу сівби, густоти стояння рослин та площі живлення, особливостей гібриду тощо. У землеробстві України з 1990 по 2012 рік відбулася зміна пріоритетності культур: серед зернових кукурудза з третього місця посіла перше. Рекомендовані гібриди кукурудзи для різних зон вирощування за групою стиглості: для Полісся – ранньостиглі, що забезпечують 7,9–8,5 т/га зерна, для Лісостепу – ранньостиглі і середньоранні (врожайність 9,5–10,7 т/га), для Степу – середньостиглі (7,0–8,0 т/га). При дотриманні технології вирощування гібридів кукурудзи, оптимізації мінерального забезпечення рослин, середня врожайність кукурудзи в Україні може досягти рівня 5,5–6,5 т/га уже в найближчі роки. Органо-мінеральна та органічна системи удобрення кукурудзи на силос у кормовій сівозміні забезпечили в середньому вихід 39,9–40,7 т/га зеленої маси, 10,8–11,0 т/га кормових одиниць та 110,0–112,3 тис. МДж обмінної енергії.
 
Date 2016-02-11T11:50:23Z
2016-02-11T11:50:23Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Мойсієнко В. В. Пріоритетність та шляхи підвищення продуктивності зернової та силосної кукурудзи / В. В. Мойсієнко // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 190–203.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3382
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет