Запис Детальніше

Особливості проведення експертизи сортів вівса посівного (Avena sativa L.) і голого (A. sativa nuda L.) на відмінність, однорідність та стабільність

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості проведення експертизи сортів вівса посівного (Avena sativa L.) і голого (A. sativa nuda L.) на відмінність, однорідність та стабільність
 
Creator Маційчук, В. М.
Matsyichuk, V.
 
Subject овес
ознака
відмінність
однорідність
стабільність
feature
race
distinction
homogeneity
persistence
 
Description This paper presents the methodology requirements of the new races of Avena sativa L. and A. sativa nuda L. examination as to distinction, homogeneity and persistence. There is also made a mention of the races of potatoes identification by the morphological traits descriptive method (qualitative, quantitative, and pseudo-qualitative aspects), shown in the table. There is made the features’ definition and there is indicated its importance to the international harmonization of the new plants kinds description by the member countries of UPOV. The article also highlights the features explanation according to the group traits along with
documented show extents to phonological phase of growth and development. Features, presented in the article, provide the completeness of the morphological description, which is used for the new races of potatoes state registration and the new races right state registration execution.
Викладено методичні вимоги щодо експертизи нових сортів з визначення
відмінності, однорідності і стабільності сортів вівса посівного та голого.
Зазначено також, що ідентифікацію сортів здійснюють методом опису
морфологічних ознак (якісних, кількісних і псевдоякісних). Дано пояснення ознак, зазначено їхню важливість для міжнародної гармонізації описів сорту країнами-учасниками Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV). Наведені пояснення групи ознак із задокументованими ступенями прояву у відповідну фенологічну фазу росту та розвитку. Подані в статті ознаки забезпечують повноту морфологічного опису, за яким проводять державну реєстрацію сорту таправ на нього.
 
Date 2016-02-11T11:52:32Z
2016-02-11T11:52:32Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Маційчук В. М. Особливості проведення експертизи сортів вівса посівного (Avena sativa L.) і голого (A.sativa nuda L.) на відмінність, однорідність та стабільність / В. М. Маційчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 181–190.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3383
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет