Запис Детальніше

Ефективність елементів системи захисту картоплі від хвороб і колорадського жука

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ефективність елементів системи захисту картоплі від хвороб і колорадського жука
 
Creator Лазарчук, Л. А.
Lazarchuk, L.
 
Subject картопля
протруйники
фунгіциди
стимулятор росту
мікродрбриво
хвороби
шкідники
potatoes
mordants
fungicides
growth stimulator
microfertilizer
diseases
pests
 
Description The paper highlights the results of the investigation into the study and improvements of the techniques of protecting potatoes from diseases and Colorado beetle: treatment of seeding potato bulbs with mordant mixtures; plant treatment with fungicides in combination with biologically active substances and microfertilizers; plant protection with combination of separate most efficient protection elements with respect to the potato varietal peculiarities. The
comparative assessment of the toxicity of preparation mixtures is made.
The investigation results obtained prove the possibility of using fungicide mixtures with biologically active substances with the aim of decreasing the norms of fungicide expenditures by 20%. The preparation mixtures in combination with microfertilizers will contribute to hampering the disease development (by 40-46,2 %), increasing the potato yield (by 12,3- 31,4 %), as well as to lowering the pesticide load on the environment.
Висвітлено результати досліджень щодо вивчення та удосконалення прийомів захисту картоплі від хвороб і колорадського жука: обробка насіннєвих бульб картоплі – сумішами протруйників; обробка рослин – фунгіцидами сумісно з біологічно активними речовинами і мікродобривами; захист рослин – комбінаціями окремих найбільш ефективних елементів захисту, з урахуванням сортових особливостей картоплі. Проведено порівняльну оцінку токсичності сумішей препаратів.
Отримані результати досліджень вказують на можливість застосування суміші фунгіцидів з біологічно активними речовинами, з метою зменшення норм витрати фунгіциду на 20%. Суміші препаратів у поєднанні з мікродобривами забезпечують активне стримування (40–46,2%) розвитку хвороб, зростання продуктивності картоплі (12,3–31,4%) зменшення пестицидного навантаження на навколишнє середовище.
 
Date 2016-02-11T13:21:01Z
2016-02-11T13:21:01Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Лазарчук Л. А. Ефективність елементів системи захисту картоплі від хвороб і колорадського жука / Л. А. Лазарчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 174–180.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3395
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет