Запис Детальніше

Показники якості насіння гірчиці білої залежно від строків сівби, норм висіву та обробки посівів регулятором росту «Вермибіомаг»

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Показники якості насіння гірчиці білої залежно від строків сівби, норм висіву та обробки посівів регулятором росту «Вермибіомаг»
 
Creator Козіна, Т. В.
Kozina, T.
 
Subject гірчиця біла
сорт
строк сівби
норма висіву
регулятор росту
урожайність насіння
якісні показники
white mustard
variety
sowing time
seed rate
growth regulator
seed yield
quality indicators
 
Description The results of studies on the effect of dates of sowing, seed rate and seed treatment crop growth regulator "Vermybiomah" qualitative indicators of seeds of white mustard. According to the results of the research showed that the oil content in the seeds of white mustard depended on sowing time processing of crops by growth regulator "Vermybiomah" and seeding rate. For early spring sowing of processing of crops growth regulator "Vermybiomah" in a dose of 8 l/ha oil content cultivar Carolina was 31.6 %, grade Pidpecheretska – 30,4 %, grade Podolyanka to
29.8 %. For late spring sowing the oil content of all the studied varieties was decreased. Seeding rates also affect the oil content of the seed and oil yield of white mustard per hectare, the highest oil content of 30.2 % as was the variety Podolyanka at the seeding rate of 1.5 million/ha for early spring sowing, while the oil yield from 1 hectare amounted to 770 kg/ha.
Наведено результати досліджень з вивчення впливу строків сівби, норм висіву насіння і обробки посівів регулятором росту «Вермибіомаг» на якісні показники насіння гірчиці білої. Встановлено, що вміст олії у насінні гірчиці білої залежав від строків сівби із обробкою посівів регулятором росту «Вермибіомаг» та норм висіву.
За ранньовесняного строку сівби із обробкою посівів регулятором росту «Вермибіомаг» у дозі 8 л/га вміст олії у сорту Кароліна становив 31,6 %, у сорту Підпечерецька – 30,4 %, у сорту Подолянка – 29,8 %. За пізньовесняного строку сівби олійність всіх досліджуваних сортів зменшувалася. Норми висіву також впливали на олійність насіння та вихід олії гірчиці білої з гектара, так найвищий вміст олії – 30,2 % був у
сорту Подолянка при нормі висіву 1,5 млн/га за ранньовесняного строку сівби, при цьому вихід олії з 1 гектара становив 770 кг/га.
 
Date 2016-02-11T13:22:42Z
2016-02-11T13:22:42Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Козіна Т. В. Показники якості насіння гірчиці білої залежно від строків сівби, норм висіву та обробки посівів регулятором росту «Вермибіомаг» / Т. В. Козіна // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 168–174.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3396
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет