Запис Детальніше

Основні аспекти технології лісовідновлення на торфових ґрунтах в умовах Корабельного лісництва ДП «Житомирське ЛГ»

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Основні аспекти технології лісовідновлення на торфових ґрунтах в умовах Корабельного лісництва ДП «Житомирське ЛГ»
 
Creator Левченко, В. Б.
Шульга, І. В.
Levchenko, V.
Shulga, I.
 
Subject торф’яники
технологія вирощування
сіянці
сосна звичайна
ялина звичайна
торфорозробка
енергозбереження
ресурсозбереження
peat soils
growing technology
seedlings
common pine
spruce
peat working
energy saving
resource saving
 
Description Examination of peat workings within the ship timber forest plantation and estimation of forest growing conditions have resulted in the development of a scientifically grounded energy and resource-saving technology as well as phytopathological and agrotechnical measures aimed at creating stable forest plantations and their maintenance. The author has monitored forest stand on peat soils, estimated the potential possibilities of their afforestation, worked out and recommended peat soils afforestation technology for the ship timber forestry of “Zhytomyr Forestry” state enterprise. The paper contains practical recommendations as to forest growing on mineral and peat soils especially in view of fire safety in the Ukrainian forests. On the basis of the ship timber forestry of “Zhytomyr Forestry” state enterprise the author was the first to analyse and simulate conditions for formation of optimal industrial forests on the peat soils in
Zhytomyr Polissya. The paper advances suggestions for forest protection in the forest ecocenoses, formed on peat soils.
На основі даних обстеження торфових розробок урочищ Корабельного лісництва, проведеної оцінки лісорослинних умов розроблена науково обгрунтована енерго- та ресурсозберігаюча технологія комплексних фітопатологічних й агротехнічних заходів із створення стійких лісових насаджень та їх догляду. Проведено моніторинг лісових насаджень на торфових грунтах, а також оцінено потенційні можливості щодо їх заліснення. Розроблено та рекомендовано технологію проведення заліснення торфових грунтів в умовах Корабельного лісництва ДП «Житомирське ЛГ». Надані практичні рекомендації щодо ведення лісового господарства на мінеральних та торфових грунтах і, особливо з точки зору пожежної безпеки, у лісах України. На базі Корабельного лісництва ДП «Житомирське ЛГ» вперше було проаналізовано та змодельовано умови щодо створення й формування оптимальних продуктивних лісових насаджень на торфових грунтах в умовах Житомирського Полісся. Розроблені рекомендації щодо
проведення лісозахисних заходів у лісових екоценозах, створених на торфових грунтах.
 
Date 2016-02-12T11:00:50Z
2016-02-12T11:00:50Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Левченко В. Б. Основні аспекти технології лісовідновлення на торфових ґрунтах в умовах Корабельного лісництва ДП «Житомирське ЛГ» / В. Б. Левченко, І. В. Шульга // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 97–106.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3408
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет