Запис Детальніше

Ефективність вирощування цибулі ріпчастої за інтенсивною промисловою технологією на чорноземах супіщаних осолоділих

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ефективність вирощування цибулі ріпчастої за інтенсивною промисловою технологією на чорноземах супіщаних осолоділих
 
Creator Лимар, В. А.
Lymar, V.
 
Subject цибуля ріпчаста
режим зрошення
спосіб поливу
економічна ефективність
common onion
irrigation mode
fertilizers
economical efficiency
 
Description The paper presents data on the impact of irrigation regime, irrigation methods, and fertilization
rates on the yield and economical efficiency of common onion in the zone of sandy soils of the lower
reaches of the Dnieper River. Adjusting nutritive, water and related to them thermal and air regimes of
soil allows to manage development of plants regardless of weather conditions, and, means, to get the
assured high harvest and high economic efficiency of production. It is certain that for receipt of
common onion productivity at the level of 86–90 т/ha, with profitability of production of bulb not
below 165 % and by a prime price 377 hrn/t, at the effective use of basic resources of intensification
and marginal nature of southern Steppe of Ukraine it is necessary water application on tiny irrigation
and here support to moisture of soil in a first period (from rising to formation of bulb) 90 % of
field moisture capacity, in the period of height of bulb – 80 % of field moisture capacity, and in the
period of ripening – 70 % of field moisture capacity.
У статті приведені дані впливу режимів зрошення, способів поливу, норм добрив на
врожайність та економічну ефективність вирощування цибулі ріпчастої в зоні
Нижньодніпровських піщаних ґрунтів. Регулювання поживного, водного і пов’язаного з
ними теплового і повітряного режимів ґрунту дозволяє керувати розвитком рослин
незалежно від погодних умов, а, отже, домагатися отримання гарантованого високого
врожаю та високої економічної ефективності виробництва. Визначено, що для
одержання врожайності цибулі ріпчастої на рівні 86–90 т/га, з рентабельністю
виробництва продукції не нижче 165 % і собівартістю не вище 377 грн/т, при
ефективному використанні основних ресурсів інтенсифікації та природно-кліматичних
ресурсів південного Степу України необхідно поливи проводити на краплинному зрошенні при підтримання вологості ґрунту в перший період (від сходів до початку утворення цибулини) 90 % НВ, у період росту цибулини – 80 % НВ, а в період достигання – 70 % НВ.
 
Date 2016-02-11T10:26:58Z
2016-02-11T10:26:58Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Лимар В. А. Ефективність вирощування цибулі ріпчастої за інтенсивною промисловою технологією на чорноземах супіщаних осолоділих / В. А. Лимар // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 156–161.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3361
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет