Запис Детальніше

Еколого-економічна оцінка технологій отримання протеїнового концентрату з колагенмістких відходів харчової промисловості

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Еколого-економічна оцінка технологій отримання протеїнового концентрату з колагенмістких відходів харчової промисловості
 
Creator Плаван, В. П.
Паливода, О. М.
Коляда, М. К.
Plavan, V.
Palyvoda, O.
Kolyada, M.
 
Subject еколого-економічна оцінка
переробка відходів
протеїновий концентрат
харчова промисловість
economic evaluation
recycling
protein concentrate
food industry
 
Description The different approaches are proposed to the assessment of the environmental, economic and commercial effects of the introduction of technologies for the production of collagen protein concentrate with waste food. The analysis of the global and domestic market consumption of fish and fish products by population in the last period is carried out. The possible commercial effect from market sales protein mixture was calculated on the basis of quantitative and qualitative parameters of the new technology of protein concentrate obtained by complete processing of fish waste.
Запропоновано підходи до оцінки екологічного, економічного та комерційного ефектів від впровадження технологій отримання протеїнового концентрату з колагенмістких відходів харчової промисловості. Проведено аналіз світового та вітчизняного ринку споживання риби і рибної продукції населенням за останній період й на його основі кількісно оцінено обсяги відходів рибопереробного виробництва України. Виділено та описано негативні ефекти від захоронення рибних відходів на відкритих звалищах, а також розраховано екологічні втрати від них. На основі кількісних параметрів нової технології отримання протеїнового концентрату розраховано можливий комерційний ефект від ринкової реалізації протеїнової суміші, що отримується внаслідок повної переробки рибних відходів.
 
Date 2016-02-09T13:31:30Z
2016-02-09T13:31:30Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Плаван В. П. Еколого-економічна оцінка технологій отримання протеїнового концентрату з колагенмістких відходів харчової промисловості / В. П. Плаван, О. М. Паливода, М. К. Коляда // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 215–225.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3316
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет