Запис Детальніше

Оцінка врожайності сортів цибулі батун (Allium fistulosum L.) в умовах Миколаївської області

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оцінка врожайності сортів цибулі батун (Allium fistulosum L.) в умовах Миколаївської області
 
Creator Марценюк, І. М.
Martsenyuk, I.
 
Subject цибуля батун
сорт
сходи
псевдостебло
врожайність
Welsh onion
cultivars
germination
pseudostem
yield
 
Description The main agricultural valuable indices of Welsh onion (Allium fistulosum L.) cultivars
‘Long White Koshigaya’, ‘Gerda’ and ‘Stasya’ of the first year of cultivation in the conditions
of Mykolaiv region of Ukraine are showen in this article.
The careful attention was paid to the study of peculiarities of phenological phases of
development, morphological features and the establishment of commercial crop varieties of the
Welsh onion. The varieties that have been studied are characterized by different intensity of
plant growth. Cultivar ‘Gerda’ reaches technical ripeness faster than other options. The annual
plants of this cultivar of Welsh onion form more branches and leaves. The cultivar ‘Stasya’ can
be grown in compacted crops because of the low branching.
According to another valuable characteristic which is the length of the false stem, a ‘Long
White Koshigaya’ cultivar (13,8 cm, on average) was allocated. The cultivar ‘Gerda’ is
characterized by short (9,8 cm) false stem. The yield of the ‘Long White Koshigaya’ cultivar
was the highest (58,6 t/ha, on average), while those of ‘Stasya’ was the lowest (46,6 t/ha).
Наведено основні господарсько-цінні ознаки трьох сортів цибулі батун: Лонг
Уайт Кошигая, Герда та Стася першого року вирощування в умовах Миколаївської
області України. Головну увагу було приділено вивченню особливостей проходження
фенологічних фаз розвитку, морфологічних ознак та встановленню товарної
врожайності сортів цибулі батун. Сорти, що вивчалися, характеризуються
неоднаковою інтенсивністю росту рослин. Найшвидше досягає параметрів технічної
стиглості сорт Герда. Однорічні рослини цього сорту цибулі батун, утворюють
найбільше відгалужень та листків. Сорт Стася через найнижчу здатність до
галуження може вирощуватися в ущільнених посівах. За ще однією господарсько-
цінною ознакою – довжиною несправжнього стебла, було виділено сорт Лонг Уайт
Кошигая (в середньому 13,8 см). Сорт Герда характеризується найкоротшим (9,8 см)
псевдостеблом. Найбільший рівень товарної врожайності було встановлено у сорту
Лонг Уайт Кошигая (58,6 т/га), найменший – у сорту Стася (46,6 т/га).
 
Date 2016-02-11T10:43:11Z
2016-02-11T10:43:11Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Марценюк І. М. Оцінка врожайності сортів цибулі батун (Allium fistulosum L.) в умовах Миколаївської області / І. М. Марценюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 162–167.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3362
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет