Запис Детальніше

Еколого-економічна оцінка органічної сівозміни з картоплею в умовах сільськогосподарських підприємств рослинницького типу Полісся Чернігівщини

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Еколого-економічна оцінка органічної сівозміни з картоплею в умовах сільськогосподарських підприємств рослинницького типу Полісся Чернігівщини
 
Creator Халеп, Ю. М.
Будько, С. О.
Khalep, Yu.
Budko, S.
 
Subject еколого-економічна ефективність
органічне виробництво
сівозміна
Полісся
модель
прогноз
оцінка
ecological and economic efficiency
organic production
crop rotation
Polissya
model
forecast
assessment
 
Description Based on the prognostic assessment of ecological and economic efficiency of simulated crop rotation with potatoes, as one of the main crops of the region, foresees the possibility of profitable agricultural production enterprises in organic plant growing farming of climatic conditions Polissya area Chernihiv region. The necessary condition of crop rotation models formation is required to respect environmental efficiency criteria – the positive balance of humus. Herewith are achieved acceptable balance main nutrients. Investigated the main factors
of economic efficiency and its peculiarities in individual crops of crop rotation at the different variants of prices. Marked the necessity of higher prices for organic products in order to ensure sustainable competitiveness as one of the factors enhance the development of organic production in Ukraine.
На основі прогнозної оцінки еколого-економічної ефективності змодельованої сівозміни з картоплею, як однієї з основних культур регіону, визначено можливість прибуткового виробництва сільськогосподарської продукції в органічних підприємствах рослинницького типу у природно-кліматичних умовах зони Полісся Чернігівської області. За обов’язкову умову формування моделей сівозмін ставиться вимога дотримання критеріїв екологічної ефективності – позитивного балансу гумусу. При цьому досягаються прийнятні значення балансів основних елементів живлення. Досліджено основні фактори формування економічної ефективності та їх особливості у розрізі окремих культур сівозміни за різних варіантів цін реалізації. Наголошено на необхідності підвищення цін на органічну продукцію з метою забезпечення сталої конкурентоспроможності, як одного із факторів активізації розвитку органічного виробництва в Україні.
 
Date 2016-02-09T13:12:46Z
2016-02-09T13:12:46Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Халеп Ю. М. Еколого-економічна оцінка органічної сівозміни з картоплею в умовах сільськогосподарських підприємств рослинницького типу Полісся Чернігівщини / Ю. М. Халеп, С. О. Будько // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 225–232.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3308
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет