Запис Детальніше

Еколого-економічні аспекти застосування альтернативних джерел відтворення родючості грунтів

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Еколого-економічні аспекти застосування альтернативних джерел відтворення родючості грунтів
 
Creator Корчинська, О. А.
Корчинська, С. Г.
Korchynska, O.
Korchynska, S.
 
Subject родючість ґрунтів
органічні добрива
економічна ефективність
солома
сидерація
soil fertility
organic fertilizers
economic efficiency
straw
sideration
 
Description Ecological and economic aspects of application of straw and other crop remains as
fertility are considered in the article. The results of agrochemical examination of the soils are shown. The reasons of soil falling are revealed, the main of which is decreasing of amount of applied organic fertilizers. Use of alternative resources of organic substantiated. One of them is after harvest crop remains and straw. Their efficiency is proved. Economic efficiency of application of straw as fertility when growing different agricultural crops is shown.
Розглянуто еколого-економічні аспекти застосування соломи та інших рослинних решток на добриво. Наведені результати агрохімічного обстеження стану ґрунтів. Вказано на причини, що зумовили зниження родючості ґрунту, основною з яких є зменшення обсягів внесення органічних добрив. Обґрунтовано залучення альтернативних джерел поповнення органіки за рахунок заорювання пожнивно-кореневих залишків і
соломи та доведена перспективність їх використання. Показана економічна
ефективність використання соломи як добрива при вирощуванні різних
сільськогосподарських культур. Приділено увагу таким природним запасам органічних добрив, як торф і озерні сапропелі. Ефективне їх використання можливе шляхом компостування з гноєм, що рівнозначне ефективності підстилкового гною.
 
Date 2016-02-09T13:14:18Z
2016-02-09T13:14:18Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Корчинська О. А. Еколого-економічні аспекти застосування альтернативних джерел відтворення родючості грунтів / О. А. Корчинська, С. Г. Корчинська // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 232–238.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3309
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет