Запис Детальніше

Перспективи розвитку Житомирського обласного літературного музею як об’єкта економіки туризму

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Перспективи розвитку Житомирського обласного літературного музею як об’єкта економіки туризму
 
Creator Блажкевич, Т. П.
Якубовська, Л. В.
Blazhkevych, T.
Yakubovska, L.
 
Subject туристична діяльність
туристичний бізнес
туристична індустрія
туристичні потреби
дохід
наукова діяльність
економіка туризму
tourist activity
tourist business
tourist industriya
turisticheskiy spros
profit
scientific activity
economy of tourism
 
Description History and organization of creation of the literary museum is examined in the article, basic directions of its activity are analysed. Moreover the article represents search work, compiling of material, creation of basic funds, current displays, development of the literary process in Zhytomyr region, the possibility of the use of the historical, cultural and tourist resources of the museum in the tourist industry which will enable to develop the museum into an object of the regional-tourist activity. The analysis of activity is conducted. The potential possibilities of literary museum, which can be used for satisfaction of tourist necessities of population in a prospect are exposed. They all will assist development of entrance and internal
tourism, increase the efficiency level of tour services and will facilitate the conversion of museum into an object of regional-tourist activity.
Розглянуто та проаналізовано основні напрямки діяльності літературного музею, пошукову роботу, комплектування матеріалу, створення основних фондів, діючих експозицій. Відображено розвиток літературного процесу на Житомирщині, можливість використання ресурсів музею у туристичній індустрії. Проведено аналіз діяльності, виявлено потенційні можливості літературного музею, які можуть бути використані для задоволення туристичних потреб населення у перспективі, сприятимуть розвитку туризму, підвищенню рівня ефективності туробслуговування та отриманню визнання музею як об’єкта економіки туризму.
 
Date 2016-02-09T13:18:17Z
2016-02-09T13:18:17Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Блажкевич Т. П. Перспективи розвитку Житомирського обласного літературного музею як об’єкта економіки туризму / Т. П. Блажкевич, Л. В. Якубовська // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 238–247.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3311
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет