Запис Детальніше

Nytrogen feeding influence on forming winter rape productivity

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Nytrogen feeding influence on forming winter rape productivity
 
Creator Antal, T.
Garbar, L.
Kulyk, V.
Антал, Т. В.
Гарбар, Л. А.
Кулик, В. С.
 
Subject rape
fertilizers
microelements
feeding
yield
productivity
ріпак
добрива
макроелементи
підживлення
урожайність
продуктивність
 
Description Наведено результати досліджень, спрямованих на вивчення впливу умов живлення
на формування продуктивності гібридів ріпаку озимого протягом 2012–2014 рр. в
умовах Рівненської області на лучно-чорноземних ґрунтах. Результати досліджень
показали, що урожaйність насіння досліджуваних гібридів ріпаку озимого нa рівні 3,78 т/гa була зaфіксовaнa нa ділянках з внесенням N30P80K105 + N60 (відновлeння
ранньовeсняної вeгeтації) + N30 (бутонізація) за вирощування гібриду Нельсон.
The research results are aimed at the study of nitrogen feeding influence on forming winter
rape hybrids productivity in the years of 2012, 2013 and 2014 in the conditions of alkaline and
chernozem soil of Rivne district. The research results showed that the yield of studied seeds of
winter rape hybrids 3,78 т/ha was at the plots with using fertilizer N30P80K105 + N60
(reestablishment of early spring vegetation) + N30 (flower bud formation) growing Nelson
hybrid.
 
Date 2016-02-11T11:02:35Z
2016-02-11T11:02:35Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Antal T. Nytrogen feeding influence on forming winter rape productivity / T. Antal, L. Garbar, V. Kulyk // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 174–177.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3364
 
Language en
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет