Запис Детальніше

Показники родючості чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Показники родючості чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
 
Creator Господаренко, Г. М.
Прокопчук, І. В.
Кривда, Ю. І.
Hospodarenko, H.
Prokopchuk, I.
Kryvda, Y.
 
Subject чорнозем опідзолений
родючість ґрунту
агрохімічні показники ґрунту
фізико-хімічні показники ґрунту
добрива
podzolized black soil
soil fertility
agrochemical parameters of soil
physical and chemical properties of soil
fertilizers
 
Description On the basis of data that have been obtained in a long steady field (since 1964) research the obtained results of the research showed the change in the basic parameters of fertility of black soil. It was found that long-term agricultural use of soil without the use of fertilizers leads to its gradual degradation. The use of different fertilization systems has a positive effect on the improvement of the main indicators of soil fertility, and the content of humus is maintained at a level of 2.76–2.84% for the mineral fertilizer system, 2,88–3,24% – for organic and 3.34% for the organo-mineral system of fertilization. The use of different fertilization systems has different effects on soil acidity. It is observed that for the mineral system there is on acidification and a reduction in the amount of absorbed bases in organic systems which can be traced by softening effect on the physical and chemical properties. All systems that have been studied in the experiment has positive effect on the improvement of the nutritional regime of indicators of black soil.
На основі даних, які було одержано у тривалому стаціонарному польовому (з 1964 року) досліді, показано зміну основних параметрів показників родючості чорнозему опідзоленого. Встановлено, що тривале сільськогосподарське використання ґрунту без застосування добрив призводить до поступової його деградації. Застосування різних систем удобрення позитивно впливає на покращення основних показників родючості ґрунту, при цьому вміст гумусу зберігається на рівні 2,76–2,84% за мінеральної системи удобрення, 2,88–3,24% – за органічної і 3,34% за органо- мінеральної. Застосування різних систем удобрення по-різному впливає на кислотність ґрунту. Так, за мінеральної системи спостерігається його підкислення і зменшення величини суми увібраних основ, за органічної системи простежується пом’якшуюча дія на фізико-хімічні властивості. Всі системи, які вивчались у досліді також позитивно впливали на покращення поживного режиму чорнозему опідзоленого.
 
Date 2016-02-10T09:54:35Z
2016-02-10T09:54:35Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Господаренко Г. М. Показники родючості чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / Г. М. Господаренко, І. В. Прокопчук, Ю. І. Кривда // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 3–9.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3327
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет