Запис Детальніше

Розвиток індексного страхування урожаю сільськогосподарських культур в Україні

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розвиток індексного страхування урожаю сільськогосподарських культур в Україні
 
Creator Томашевський, Ю. М.
Tomashevskii, Yu.
 
Subject природно-кліматичний ризик
сільськогосподарські культури
страховий захист сільськогосподарських підприємств
індексне страхування
страховий ринок
natural climatic risk
crop
insurance coverage farms
index insurance
the insurance market
 
Description Grounded theoretical and methodological suggestions and practical recommendations for improving and effectiveness the current system of crop insurance crops offered. The using of economically feasible approach implementation in crop insurance - the using of hydrothermal index as the influence of uniformity in time atmospheric humidity and temperature on the yield of winter wheat. It is proved that the results will improve the objectivity of weather insurance, which is simpler and clearer than other insurance products and will reduce the level and increase the rate of insurance claims, and facilitate access to the insured crop insurance by reducing the administrative costs of monitoring and evaluation of losses and reduce the cost of this insurance due to higher volumes and standardization of insurance contracts.
Обґрунтовано теоретико-методичні пропозиції і практичні рекомендації щодо удосконалення й підвищення ефективності чинної системи страхування урожаю сільськогосподарських культур. Запропоновано використання економічно-обґрунтованого підходу здійснення страхування у рослинництві – застосування гідротермічного індексу в якості впливу ступеня рівномірності у часі атмосферної вологості та температури на врожайність озимої пшениці. Доведено, що отримані результати сприятимуть підвищенню об’єктивності погодного страхування, яке є простішим та зрозумілішим за інші страхові продукти й знизить рівень зловживань, підвищить швидкість страхових відшкодувань, а також спростить доступ страхувальників до страхування сільськогосподарських культур завдяки зниженню адміністративних витрат на моніторинг і оцінку збитків, здешевить дане страхування за рахунок більших обсягів страхування стандартизації контрактів.
 
Date 2016-02-09T13:16:13Z
2016-02-09T13:16:13Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Томашевський Ю. М. Розвиток індексного страхування урожаю сільськогосподарських культур в Україні / Ю. М. Томашевський // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 145–152.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3310
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет