Запис Детальніше

Види та стадії управлінського контролю

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Види та стадії управлінського контролю
 
Creator Савченко, Р. О.
Савченко, Н. М.
Savchenko, R.
Savchenko, N.
 
Subject управління
види контролю
управлінський контроль
вид діяльності
система
management
types control
management control
activity
system
 
Description In the article the role of management control in the context of the activities of the entity. The expediency of allocation of control varieties depending on the levels of decision-making. Thesis there is determined under implementation mechanism of management control.
У статті визначено роль управлінського контролю в розрізі видів діяльності суб'єкта господарювання. Доведено доцільність виділення різновидів контролю залежно від рівнів прийняття управлінських рішень. Виокремлено стадії реалізації механізму управлінського контролю.
 
Date 2016-02-18T12:20:37Z
2016-02-18T12:20:37Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Савченко Р. О. Види та стадії управлінського контролю / Р. О. Савченко, Н. М. Савченко // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 70–73.
2306-6806
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3464
 
Language uk
 
Publisher Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України; Редакція журналу «Економіка та держава»