Запис Детальніше

Вплив кібернетики на розвиток управлінського контролю

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив кібернетики на розвиток управлінського контролю
 
Creator Савченко, Р. О.
Савченко, Н. М.
Savchenko, R.
Savchenko, N.
 
Subject управління
управлінський контроль
кібернетика
зворотній зв'язок
системний підхід
management
management control
cybernetics
feedback
system approach
 
Description The article deals with the relationship of management control and cybernetics. The influence the basic theories and methods of cybernetics at the order of the formation mechanism of management control. The basic difference management control procedures and cybernetics.
У статті розглянуто взаємозв'язок управлінського контролю та кібернетики. Доведено вплив основних теорій і методів кібернетики на порядок формування механізму управлінського контролю. Встановлено основні відмінності контрольних процедур управлінського контролю та кібернетики.
 
Date 2016-02-18T12:10:40Z
2016-02-18T12:10:40Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Савченко Р. О. Вплив кібернетики на розвиток управлінського контролю / Р. О. Савченко, Н. М. Савченко // Агросвіт. – 2015. – № 24. – С. 11–14.
2306-6792
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3462
 
Language uk
 
Publisher Дніпропетровський державний аграрний університет; ДКС Центр