Запис Детальніше

Відкритий доступ до інтелектуальних продуктів Житомирського національного агроекологічного університету

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Відкритий доступ до інтелектуальних продуктів Житомирського національного агроекологічного університету
 
Creator Сталідзанс, Л. Я.
Stalidzans, L.
 
Subject відкритий доступ
інституційний репозитарій ЖНАЕУ
електронний архів ЖНАЕУ
депозитор
вищий навчальний заклад
наукова бібліотека
open access
institutional archives of Zhytomyr National Agroecological University
electronic archives of ZNAEU
depositor
higher educational establishment
scientific library
 
Description In the article the experience of creating Institutional archives of Zhytomyr National Agroecological University is reflected. The role of Scientific library of ZNAEU in presentation of intellectual products of the university to the scientific association of the world is exposed.
У статті висвітлено досвід створення Інституційного репозитарію Житомирського національного агроекологічного університету. Розкрито роль Наукової бібліотеки ЖНАЕУ у представленні інтелектуальних продуктів університету науковій спільноті світу.
 
Date 2016-02-10T12:50:02Z
2016-02-10T12:50:02Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Сталідзанс Л. Я. Відкритий доступ до інтелектуальних продуктів Житомирського національного агроекологічного університету / Л. Я. Сталідзанс // Бібліотека – пріоритетний ресурс освіти: нові можливості бібліотек ВНЗ у сучасному інформаційному просторі [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 листоп. 2015 р. / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; [редкол. : М. В. Ігнатюк, О. С. Кільніцька, І. С. Гейзе]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 71–75. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3180/1/Library_ZNAU_2015.pdf.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3351
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет