Запис Детальніше

Впровадження DSpace платформи для інституційного репозитарію Житомирського національного агроекологічного університету

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Впровадження DSpace платформи для інституційного репозитарію Житомирського національного агроекологічного університету
 
Creator Бугайов, В. С.
Buhaiov, V.
 
Subject інституційний репозитарій
ЖНАЕУ
institutional archives
ZNAEU
DSpace
EPrints
OAI-PMH
 
Description The article is devoted to the role of modern information technologies in transformation of basic functions of library in higher educational establishment at the example of the use of DSpace platform for institutional archives of Zhytomyr National Agroecological University.
У статті визначено роль сучасних інформаційних технологій в трансформації основних функцій вузівської бібліотеки на прикладі використання DSpace платформи для інституційного репозитарію Житомирського національного агроекологічного університету.
 
Date 2016-02-10T13:07:04Z
2016-02-10T13:07:04Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Бугайов В. С. Впровадження DSpace платформи для інституційного репозитарію Житомирського національного агроекологічного університету / В. С. Бугайов // Бібліотека – пріоритетний ресурс освіти: нові можливості бібліотек ВНЗ у сучасному інформаційному просторі [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 листоп. 2015 р. / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; [редкол. : М. В. Ігнатюк, О. С. Кільніцька, І. С. Гейзе]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 81–87. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3180/1/Library_ZNAU_2015.pdf.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3359
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет