Запис Детальніше

Finding the right books and supplementary materials for ESP course

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Finding the right books and supplementary materials for ESP course
 
Creator Tabunshchyk, A.
Табунщик, О. В.
 
Subject english for specific purposes
course design
absolute and variable characteristics
nativistic and national distinctions
linguistically advanced students
англійська мова за професійним спрямуванням
методичне забезпечення курсу
головні та другорядні потреби і вимоги
ментальні та національні відмінності
здібні до навчання студенти
 
Description У статті підіймається питання пошуку навчальної літератури та додаткових матеріалів при викладанні предмета «Англійська мова за професійним спрямуванням». Визначено загальні вимоги, що мають бути враховані під час викладання курсу, та вимоги до навчальної літератури і супроводжувальних матеріалів. Особлива увага приділяється питанням нестачі часу, коштів і можливостей у підборі літератури.
The article is about finding the right coursebook and supplementary materials for teaching English for specific purposes. It classifies both the requirements to meet in ESP course and the course design requirements to meet in a good textbook or any other teaching aid. Further attention is paid to the core dilemmas of the time, money and limited schooling facilities.
 
Date 2016-02-10T12:38:46Z
2016-02-10T12:38:46Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Tabunshchyk A. Finding the right books and supplementary materials for ESP course / A. Tabunshchyk // Бібліотека – пріоритетний ресурс освіти: нові можливості бібліотек ВНЗ у сучасному інформаційному просторі [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 листоп. 2015 р. / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; [редкол. : М. В. Ігнатюк, О. С. Кільніцька, І. С. Гейзе]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 60–62. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3180/1/Library_ZNAU_2015.pdf.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3348
 
Language en
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет