Запис Детальніше

Нові можливості бібліотек вищих навчальних закладів агроекологічної галузі у сучасному інформаційному просторі

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Нові можливості бібліотек вищих навчальних закладів агроекологічної галузі у сучасному інформаційному просторі
 
Creator Ігнатюк, М. В.
Ignatyuk, M.
 
Subject бібліотечно-інформаційне обслуговування
агроекологічна галузь
децентралізація влади
Житомирський регіон
library-information service
agroecological branch
decentralization of power
Zhytomyr region
 
Description An estimation is given, the range of problems and new possibilities of libraries of higher educational establishments of agroecological branch in the modern informative space in the conditions of reform of local self-government are described.
Наведено оцінку, описано проблематику та нові можливості бібліотек ВНЗ агроекологічної галузі у сучасному інформаційному просторі в умовах реформи місцевого самоврядування.
 
Date 2016-02-10T12:44:20Z
2016-02-10T12:44:20Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Ігнатюк М. В. Нові можливості бібліотек вищих навчальних закладів агроекологічної галузі у сучасному інформаційному просторі / М. В. Ігнатюк // Бібліотека – пріоритетний ресурс освіти: нові можливості бібліотек ВНЗ у сучасному інформаційному просторі [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 листоп. 2015 р. / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; [редкол. : М. В. Ігнатюк, О. С. Кільніцька, І. С. Гейзе]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 4–12. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3180/1/Library_ZNAU_2015.pdf.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3349
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет