Запис Детальніше

Електронний архів відкритого доступу Сумського НАУ як засіб популяризації публікацій університетської наукової спільноти

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Електронний архів відкритого доступу Сумського НАУ як засіб популяризації публікацій університетської наукової спільноти
 
Creator Комликова, Г. І.
Komlykova, H.
 
Subject електронні ресурси
архів відкритого доступу
сучасні інформаційні технології
бібліотека ВНЗ
electronic resources
archives of open access
modern information technologies
library of higher educational establishment
 
Description Experience of creating resource of open access of scientific and educational directing – electronic archives of Sumy National Agrarian University, his role in spreading of scientific works of scientists of SNАU are considered.
Розглянуто досвід створення ресурсу відкритого доступу наукового та освітнього спрямування – електронного репозиторію Сумського національного аграрного університету, його роль у поширенні наукових доробків вчених СНАУ.
 
Date 2016-02-10T12:55:54Z
2016-02-10T12:55:54Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Комликова Г. І. Електронний архів відкритого доступу Сумського НАУ як засіб популяризації публікацій університетської наукової спільноти / Г. І. Комликова // Бібліотека – пріоритетний ресурс освіти: нові можливості бібліотек ВНЗ у сучасному інформаційному просторі [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 листоп. 2015 р. / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; [редкол. : М. В. Ігнатюк, О. С. Кільніцька, І. С. Гейзе]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 15–20. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3180/1/Library_ZNAU_2015.pdf.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3353
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет