Запис Детальніше

Професійний імідж сучасного бібліотекаря

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Професійний імідж сучасного бібліотекаря
 
Creator Гейзе, І. С.
Geyze, I.
 
Subject імідж
образ бібліотекаря
бібліотечна сенсація
коефіцієнт корисної дії
соціальна активність
програма «Активні громадяни»
image
the image of a librarian
library sensation
efficiency
social activity
the program «Active citizens»
 
Description The structure of the image of a modern librarian, its components are determined taking into account the actions of internal and external factors; an integrated approach in creating a positive image of the modern librarian is grounded.
Досліджується структура іміджу сучасного бібліотекаря, визначаються його складові з урахуванням дії внутрішніх та зовнішніх чинників; обґрунтовується комплексний підхід у створенні позитивного образу сучасного бібліотекаря.
 
Date 2016-02-10T12:57:31Z
2016-02-10T12:57:31Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Гейзе І. С. Професійний імідж сучасного бібліотекаря / І. С. Гейзе // Бібліотека – пріоритетний ресурс освіти: нові можливості бібліотек ВНЗ у сучасному інформаційному просторі [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 листоп. 2015 р. / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; [редкол. : М. В. Ігнатюк, О. С. Кільніцька, І. С. Гейзе]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 62–66. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3180/1/Library_ZNAU_2015.pdf.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3354
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет