Запис Детальніше

Новітні інформаційні послуги як перспектива розвитку бібліотеки вищого навчального закладу

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Новітні інформаційні послуги як перспектива розвитку бібліотеки вищого навчального закладу
 
Creator Ренькас, Б. М.
Renkas, B.
 
Subject Житомирський державний університет імені Івана Франка
бібліотека
інформаційні послуги
бібліотечний маркетинг
Ivan Franko State University of Zhytomyr
library
information services
library marketing
 
Description In the article the problem of integration of the newest information services in the system of work of library of higher educational establishment is considered. The separate aspects of the use of library marketing are exposed. The forms of the newest information services in the library of Ivan Franko State University of Zhytomyr are presented.
У статті розглянуто проблему інтеграції новітніх інформаційних послуг у систему роботи бібліотеки вищого навчального закладу. Розкрито окремі аспекти використання бібліотечного маркетингу. Представлено форми новітніх інформаційних послуг у бібліотеці Житомирського державного університету імені Івана Франка.
 
Date 2016-02-10T12:59:31Z
2016-02-10T12:59:31Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Ренькас Б. М. Новітні інформаційні послуги як перспектива розвитку бібліотеки вищого навчального закладу / Б. М. Ренькас // Бібліотека – пріоритетний ресурс освіти: нові можливості бібліотек ВНЗ у сучасному інформаційному просторі [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 листоп. 2015 р. / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; [редкол. : М. В. Ігнатюк, О. С. Кільніцька, І. С. Гейзе]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 20–26. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3180/1/Library_ZNAU_2015.pdf.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3355
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет