Запис Детальніше

Електронна доставка документів як новація в обслуговуванні користувачів Наукової бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Електронна доставка документів як новація в обслуговуванні користувачів Наукової бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету
 
Creator Багрова, С. І.
Стралківська, О. П.
Bahrova, S.
Stralkivska, O.
 
Subject бібліотечне обслуговування
електронні копії документів
бібліотечна послуга
library service
electronic copies of documents
library service
 
Description In the article the experience of inculcating service EDD in the practice of work of Scientific Library of ZNAEU is exposed.
У статті розкрито досвід впровадження послуги електронної доставки документів у практику роботи Наукової бібліотеки ЖНАЕУ.
 
Date 2016-02-10T13:02:57Z
2016-02-10T13:02:57Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Багрова С. І. Електронна доставка документів як новація в обслуговуванні користувачів Наукової бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету / С. І. Багрова, О. П. Стралківська // Бібліотека – пріоритетний ресурс освіти: нові можливості бібліотек ВНЗ у сучасному інформаційному просторі [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 листоп. 2015 р. / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; [редкол. : М. В. Ігнатюк, О. С. Кільніцька, І. С. Гейзе]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 67–71. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3180/1/Library_ZNAU_2015.pdf.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3357
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет