Запис Детальніше

Інноваційні форми роботи з юнацькою аудиторією на прикладі Житомирської обласної бібліотеки для юнацтва

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інноваційні форми роботи з юнацькою аудиторією на прикладі Житомирської обласної бібліотеки для юнацтва
 
Creator Кирилюк, А. Г.
Kyryliuk, A.
 
Subject комплексна цільова програма
юнацтво
вечір-меморіат бібліоніч
бібліотечний квест
complex purpose-oriented program
youth
library night
library quest
 
Description In the article the experience of work of Zhytomyr Regional Library for Youth with youthful audience due to realization of the different complex programs and cooperation with educational establishments is generalized.
У статті узагальнено досвід роботи Житомирської обласної бібліотеки для юнацтва з юнацькою аудиторією завдяки реалізації різних комплексних програм та взаємодії із закладами освіти.
 
Date 2016-02-10T13:05:10Z
2016-02-10T13:05:10Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Кирилюк А. Г. Інноваційні форми роботи з юнацькою аудиторією на прикладі Житомирської обласної бібліотеки для юнацтва / А. Г. Кирилюк // Бібліотека – пріоритетний ресурс освіти: нові можливості бібліотек ВНЗ у сучасному інформаційному просторі [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 листоп. 2015 р. / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; [редкол. : М. В. Ігнатюк, О. С. Кільніцька, І. С. Гейзе]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 32–38. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3180/1/Library_ZNAU_2015.pdf.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3358
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет