Запис Детальніше

Віртуальний світ бібліотек

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Віртуальний світ бібліотек
 
Creator Бондарчук, Т. А.
Bondarchuk, T.
 
Subject веб-сайт
віддалений користувач
віртуальна довідкова служба
електронний каталог
website
remote user
virtual information service
e-catalog
 
Description In the article a library website is analysed at the example of the library of Іvan Franko State University of Zhytomyr. Basic values are given and new possibilities of libraries in the modern virtual world are considered.
У статті на прикладі бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка проаналізовано сайт бібліотеки. Подано основні значення та розглянуто нові можливості бібліотек у сучасному віртуальному світі.
 
Date 2016-02-10T13:08:49Z
2016-02-10T13:08:49Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Бондарчук Т. А. Віртуальний світ бібліотек / Т. А. Бондарчук // Бібліотека – пріоритетний ресурс освіти: нові можливості бібліотек ВНЗ у сучасному інформаційному просторі [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 листоп. 2015 р. / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; [редкол. : М. В. Ігнатюк, О. С. Кільніцька, І. С. Гейзе]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 38–46. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3180/1/Library_ZNAU_2015.pdf.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3360
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет