Запис Детальніше

Комплектування фонду бібліотеки: теорія і практика

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Комплектування фонду бібліотеки: теорія і практика
 
Creator Гриценко, О. І.
Hrytsenko, O.
 
Subject бібліотечний фонд
інформаційні потреби
комплектування
бібліотечний сайт
нові надходження
library fund
information necessities
completing
library website
new receivabless
 
Description In the article directions of completing library fund on the modern stage, his prospects and role of automation in search and receiving of necessary information are described.
У статті охарактеризовані напрями комплектування бібліотечного фонду на сучасному етапі, його перспективи та роль автоматизації в пошуку та отриманні необхідної інформації.
 
Date 2016-02-10T12:26:05Z
2016-02-10T12:26:05Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Гриценко О. І. Комплектування фонду бібліотеки: теорія і практика / О. І. Гриценко // Бібліотека – пріоритетний ресурс освіти: нові можливості бібліотек ВНЗ у сучасному інформаційному просторі [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 листоп. 2015 р. / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; [редкол. : М. В. Ігнатюк, О. С. Кільніцька, І. С. Гейзе]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 46–51. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3180/1/Library_ZNAU_2015.pdf.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3345
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет