Запис Детальніше

Інноваційні форми роботи сучасної бібліотеки як вимога часу (на прикладі діяльності Житомирської обласної бібліотеки для дітей та PR-офісу бібліотек Житомирщини)

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інноваційні форми роботи сучасної бібліотеки як вимога часу (на прикладі діяльності Житомирської обласної бібліотеки для дітей та PR-офісу бібліотек Житомирщини)
 
Creator Журавська, Н. А.
Zhuravska, N.
 
Subject сучасна бібліотека
медіапростір
ЗМІ
PR-офіс бібліотек Житомирщини
інноваційні форми роботи
modern library
media space
mass-media
PR-office of the libraries of Zhytomyr region
innovative forms of work
 
Description The value of innovative forms of work for development of a modern library is considered. New perspective directions in service of users and popularization of literature by means of modern media space are marked. Practical experience of work of Zhytomyr Regional Library for Children in the inculcation of new forms of service within the framework of activity of regional PR-office of the modern libraries of Zhytomyr region is described.
Розглянуто значення інноваційних форм роботи для розвитку сучасної бібліотеки. Зазначені нові перспективні напрямки в обслуговуванні користувачів та популяризації літератури за допомогою сучасного медіапростору. Описано практичний досвід роботи Житомирської обласної бібліотеки для дітей у запровадженні нових форм обслуговування користувачів у рамках діяльності регіонального PR-офісу сучасних бібліотек Житомирщини.
 
Date 2016-02-10T12:46:52Z
2016-02-10T12:46:52Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Журавська Н. А. Інноваційні форми роботи сучасної бібліотеки як вимога часу (на прикладі діяльності Житомирської обласної бібліотеки для дітей та PR-офісу бібліотек Житомирщини) / Н. А. Журавська // Бібліотека – пріоритетний ресурс освіти: нові можливості бібліотек ВНЗ у сучасному інформаційному просторі [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 листоп. 2015 р. / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; [редкол. : М. В. Ігнатюк, О. С. Кільніцька, І. С. Гейзе]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 51–60. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3180/1/Library_ZNAU_2015.pdf.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3350
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет