Запис Детальніше

Негуміфікована органічна речовина ґрунту як фактор регулювання твердості світло-сірих лісових ґрунтів Полісся

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Негуміфікована органічна речовина ґрунту як фактор регулювання твердості світло-сірих лісових ґрунтів Полісся
 
Creator Кравчук, М. М.
Кропивницький, Р. Б.
Кравчук, Т. В.
Kravchuk, M.
Kropivnitskij, R.
Kravchuk, T.
 
Subject твердість ґрунту
негуміфікована органічна речовина
рослинні рештки
детрит
агротехнології
soil hardness
nonhumificated organic matter
plant residues
detritus
agricultural technologies
 
Description The paper covers the possibility of the soil hardness regulation of light gray forest soils of Polissya. The essential matter was to create the conditions for accumulation of nonhumificated organic matter under the influence of prolonged use of the soil protective agricultural technologies in crop rotation, which are based on moldboardless 18–20 cm soil cultivation and organic-mineral system of fertilization (straw, 2 t/ha + green manure, 10 t/ha + manure, 20 t/ha + N35P20K15). The transition to moldboardless soil cultivation without fertilization
facilitated the amount of nonhumificated organic matter for 165,4 %, including plant residues – 137,2 % and detritus – 212,0 % in comparison to tillage. Herewith the soil hardness decreased to 29,4 %. The use of organic-mineral systems increased the nonhumificated organic matter in 0–20 cm of the soil layer under conditions of traditional cultivation of 82,4 %, moldboardless basic cultivation of 43,3 % without soil fertilization providing lower soil hardness to 16,8 and 26,9% in accordance. The best conditions for root growth formed on the option of moldboardless cultivation and organic-mineral system of fertilization – the soil hardness decreased to 16,3 g/cm2. The correlation analysis which was made for the tillage showed a high level of reliable feedback (within experimental values) between the soil hardness and nonhumificated organic matter. These mentioned agricultural technologies for the 2 years on average provided the increase of crop of potato to 9,5 t/ha regarding the controls.
В умовах Полісся України на світло-сірих лісових ґрунтах з низьким вмістом гумусу вказана можливість регулювання твердості ґрунту. Вирішальне значення мало створення умов для накопичення запасів негуміфікованої органічної речовини під впливом тривалого застосування у сівозміні ґрунтозахисних агротехнологій. В умовах досліду перехід на безполицевий спосіб основного обробітку на варіанті без внесення добрив сприяв підвищенню запасів негуміфікованої органічної речовини на 165,4 % порівняно з оранкою. При цьому, твердість знизилася на 29,4 %. Найкращі умови для росту коренів сформувалися на варіанті з плоскорізним обробітком на 18–20 см та органо-мінеральною системою удобрення. У середньому за 2 роки приріст врожаю картоплі на цьому варіанті становив 15,5 т/га відносно контролю. Проведений кореляційний аналіз для орного шару показав високий рівень достовірності зворотного зв’язку між твердістю і негуміфікованою органічною речовиною.
 
Date 2016-02-10T10:18:44Z
2016-02-10T10:18:44Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Кравчук М. М. Негуміфікована органічна речовина ґрунту як фактор регулювання твердості світло-сірих лісових ґрунтів Полісся / М. М. Кравчук, Р. Б. Кропивницький, Т. В. Кравчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 10–15.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3328
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет