Запис Детальніше

Регулювання забур’яненості посадок картоплі в агротехнологіях з елементами біологізації

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Регулювання забур’яненості посадок картоплі в агротехнологіях з елементами біологізації
 
Creator Кропивницький, Р. Б.
Kropivnicky, R.
 
Subject картопля
бур’яни
агротехнології
елементи біологізації
способи обробітку
удобрення
potato
weed
agricultural technologies
elements of biologization
methods of treatment
fertilizers
 
Description We have reported findings of investigation of the influence of different types of fertilizers and methods of basic treatment of gray forest soil on weediness of potato plantings in agrotechnologies with elements of biologization. The relation between biological species of weed, except of early spring and winter weeds, in experiment variants did not vary significantly. Group of perennial weeds among general weediness of potato planting comprised 10-15% and depending on testing activities lied within experimental error in experiment variants. Quantity of early spring weeds doubled in variants when humus was applied in the pure form and with other types of fertilizers which evidenced that it has enough viable seeds of weed of such biological group. Investigated methods of basic treatment of the soil combined with traditional organic, green manure and non-marketable part of background fertilizers as well as their combination with low norms of mineral fertilizers did not essentially change level of weediness of potato plantings, that did not decrease crop capacity significantly.
Наведено результати досліджень впливу різних видів добрив та заходів основного обробітку сірого-лісового ґрунту на забур’яненість посадок картоплі в агротехнологіях з елементами біологізації.Співвідношення між біологічними видами бур’янів, крім ярих ранніх та пізніх, у варіантах досліду істотно не змінювалося. Група багаторічних бур’янів серед загального забур’янення посадок картоплі складала 10–15 % і залежно від дослідних заходів у варіантах досліду була у межах похибки досліду. Кількість ранніх
ярих бур’янів збільшувалася удвічі у варіантах з внесенням гною як у чистому вигляді, так і у поєднанні з іншими видами добрив, що свідчить про наявність у ньому достатньої кількості життєздатного насіння бур’янів цієї біологічної групи.Вивчені способи основного обробітку ґрунту у поєднанні з традиційними органічними, сидеральними та нетоварною частиною попередника, а також їх поєднання з невисокими нормами мінеральних добрив, істотно не змінювали стан забур’яненості посівів картоплі, що помітно не зменшувало продуктивність культури.
 
Date 2016-02-10T10:37:44Z
2016-02-10T10:37:44Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Кропивницький Р. Б. Регулювання забур’яненості посадок картоплі в агротехнологіях з елементами біологізації / Р. Б. Кропивницький // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 16–23.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3329
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет