Запис Детальніше

Контролювання забур’яненості посівів буряків цукрових в умовах екологізації землеробства

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Контролювання забур’яненості посівів буряків цукрових в умовах екологізації землеробства
 
Creator Цюк, О. А.
Tsyuk, A.
 
Subject забур’яненість
бур’яни
система землеробства
обробіток ґрунту
weed-infested
weeds
farming system
tillage
 
Description The results of the research study the effect of different farming systems and soil tillage on weed-infested of sugar beet. Found that the best option is an industrial and ecological systems of agriculture which contributed to significantly reduce the number and mass of weeds. Application periodical moldboard tillage in crop rotation reduces the number of weeds versus differentiated tillage.
Викладено результати досліджень із вивчення впливу різних систем землеробства і обробітку ґрунту на забур’яненість агрофітоценозу буряків цукрових. Встановлено, що кращим варіантом є промислова і екологічна система землеробства, яка сприяє істотному зниженню кількості і маси бур’янів. Застосування полицево-безполицевого основного обробітку ґрунту в сівозміні сприяє зменшенню кількості бур’янів порівняно з диференційованим обробітком.
 
Date 2016-02-10T10:54:38Z
2016-02-10T10:54:38Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Цюк О. А. Контролювання забур’яненості посівів буряків цукрових в умовах екологізації землеробства / О. А. Цюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 40–45.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3333
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет