Запис Детальніше

Роль нітратного забруднення овочевої продукції та питної води у формуванні неканцерогенного ризику для населення с. Лука Житомирського району

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Роль нітратного забруднення овочевої продукції та питної води у формуванні неканцерогенного ризику для населення с. Лука Житомирського району
 
Creator Герасимчук, Л. О.
Gerasymchuk, L.
 
Subject нітрати
овочі
вода джерел нецентралізованого водопостачання
коефіцієнт небезпеки
неканцерогенний ризик
nitrates
vegetables
decentralized water supply sources
hazard quotient
noncarcinogenic risk
 
Description It was found that in 36,4–70 % of selected samples of vegetables grown in a private farms and in 100 % of selected samples of water sources with decentralized water supply of Luka village Zhytomyr region experienced high content of nitrates. The maximum contribution to the overall exposure of nitrates entering with the food make beet and potatoes – 44,3 and 19,3 % respectively. The value of hazard quotient of nitrates is 3,98 for the level of median and 7,96 for the 90-percentile, that indicates probabilities of development of negative effects due to the daily intake of these compounds with vegetables and drinking water to the human body throughout life. The contribution of the risks of contamination of vegetable production in total noncarcinogenic risk is 5,2 %.
Встановлено, що у 36,4–70 % відібраних зразків овочевої продукції, що вирощується в особистих селянських господарствах та у 100 % відібраних проб води джерел нецентралізованого водопостачання с. Лука Житомирського району спостерігався підвищений вміст нітратів. Максимальний внесок у загальне значення експозиції нітратів, які надходять в їжу, вносять буряк столовий та картопля – 44,3 та 19,3 %, відповідно. Величина загального коефіцієнта небезпеки нітратів становить 3,98 для рівня медіани та 7,96 для 90-го процентиля, що свідчить про ймовірності розвитку негативних ефектів за рахунок щоденного надходження даних сполук з овочевою продукцією та питною водою до організму людини протягом всього життя. Внесок ризику контамінації овочевої продукції у
сумарний неканцерогенний ризик становить 5,2 %.
 
Date 2016-02-10T11:06:45Z
2016-02-10T11:06:45Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Герасимчук Л. О. Роль нітратного забруднення овочевої продукції та питної води у формуванні неканцерогенного ризику для населення с. Лука Житомирського району / Л. О. Герасимчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 55–63.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3336
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет