Запис Детальніше

Моніторинг поверхневих вод сільськогосподарського використання Житомирського району

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Моніторинг поверхневих вод сільськогосподарського використання Житомирського району
 
Creator Ковальова, С. П.
Ільніцька, О. В.
Рубан, І. М.
Kovaleva, S.
Ilnitska, A.
Ruban, I.
 
Subject поверхневі води
майданчики спостережень
якість води
досліджувані показники
концентрація
surface water
playground supervision
water quality
studied parameters
concentration
 
Description This paper presents the results of surface water quality that uses in agriculture on
temporary fixed observation sites rivers Grouse , Нeater , Guyva , Gnylopyat in Zhytomyr region. The results of research showed that the surface water in Zhytomyr region (2014) hasn’t changed. Тhe vast majority of surface water indicators were below the MCL.
У статті викладені результати якості поверхневих вод сільськогосподарського використання на тимчасових стаціонарних майданчиках спостережень річок Тетерів, Кам’янка, Гуйва, Гнилоп’ять у межах Житомирського району. За результатами досліджень стан поверхневих вод Житомирського району у 2014 році значних змін не зазнав. Поверхневі води за переважною більшістю показників були нижчі ГДК.
 
Date 2016-02-10T11:12:10Z
2016-02-10T11:12:10Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Ковальова С. П. Моніторинг поверхневих вод сільськогосподарського використання Житомирського району / С. П. Ковальова, О. В. Ільніцька, І. М. Рубан // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 64–70.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3338
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет