Запис Детальніше

Особливості біології суничного кліща та захист промислових насаджень суниці

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості біології суничного кліща та захист промислових насаджень суниці
 
Creator Яновський, Ю. П.
Ящук, В. У.
Чепернатий, Є. В.
Yanovskiy, Y.
Yashuk, V.
Chepernatui, E.
 
Subject біологія
суничний кліщ
рослина
шкідник
технічна ефективність
насадження суниці
biology
strawberry mite
plant
pest
technical efficacy
strawberries plant
 
Description It is showed the results of investigation to clarify the biological features of the strawberry mite (Tarsonemus fragariae Zimm.) in industrial plantations of strawberries in the right bank Forest-Steppe zone of Ukraine. It was found that fecundated females overwinter and lay their eggs on the leaves of young plants with an average daily air temperature of +12,5–13,8°C at the end of the first – the beginning of the second decade of April. Potential reserve of one female is 12–17 eggs. When an average air temperature reaches +14,7–15,3°C during period of 10–14 days the larvae emerge and is feeding during 6–8 days, then molt and transforming into adults. The larvae of the pest and individuals massively colonize plant leaves in late Julyearly August. Hatching larvae are feeding during 3–4 days and molt during 2–3 days, turning into adults. During season pest develops in 4–5 generations. It was established, that to decrease pest infestation (after harvesting) is very actual to apply biological products Vertimek 018 ЕС (1,0 l/ha), Aktofit, EC (2,0 l/hа) and chemical products Demitan,SC (0,6 l/hа), Masai, р.п. (0,5 kg/hа), Envidor 240 SC (0,5 l/ha), Sanmait с.п. (0,7 kg/hа,), Floromait 240,SC (0,5 l/hа), Ortus,SC (0,8 l/hа).
Наведено результати досліджень з уточнення біологічних особливостей суничного кліща (Tarsonemus fragariae Zimm.) у промислових насадженнях суниці у Правобережному Лісостепу України. Встановлено, що зимують запліднені самиці, які відкладають яйця на молоде листя рослин за середньодобової температури повітря +12,5–13,8°C у кінці першої – на початку другої декади квітня. Потенційний запас однієї самиці складав 12–17 яєць. За середньодобової температури повітря +14,7–15,3°C через 10–14 днів з’являються личинки, які живляться 6–8 днів, линяють, перетворюючись у дорослих особин. Личинки і особини шкідника найбільш масово заселяють листя рослин у кінці червня – на початку серпня. Влітку відроджені личинки
через 3–4 дні харчування впродовж 2–3 днів линяли, перетворюючись у дорослих особин. За вегетаційний період шкідник розвивається у 4–5 поколіннях. Встановлено,що для зниження чисельності цього виду (після збору врожаю) доцільно використовувати біологічні препарати Вертимек 018 ЕС, КЕ (1,0 л/га), Актофіт, КЕ (2,0 л/га) та препарати хімічного синтезу Демітан, КС (0,6 л/га), Масай, р.п. (0,5 кг/га), Енвідор 240 SC, КС (0,5 л/га), Санмайт, з.п. (0,7 кг/га), Флорамайт 240, к.с. (0,5 л/га), Ортус, КС (0,8 л/га).
 
Date 2016-02-12T11:32:33Z
2016-02-12T11:32:33Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Яновський Ю. П. Особливості біології суничного кліща та захист промислових насаджень суниці / Ю. П. Яновський, В. У. Ящук, Є. В. Чепернатий // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 131–138.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3417
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет