Запис Детальніше

Агроекономічна оцінка вирощування відсадків клонової підщепи УУПРОЗ-6 у маточнику

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Агроекономічна оцінка вирощування відсадків клонової підщепи УУПРОЗ-6 у маточнику
 
Creator Пелехата, Н. П.
Пелехатий, В. М.
Pelekhata, N.
Pelekhatyi, V.
 
Subject УУПРОЗ-6
відсадки
ріст
укорінення
економічна ефективність
UUPROZ-6
layers
growth
rooting
economical evaluation
 
Description The paper presents the investigation related to growing a universal clonal rootsrock of the
apple subfamily (Maloideae) UUPROZ-6 in the parent seminary. Consideration was given to
the ways of managing the seminary and the substrates for furrowing. It was been established
the this wilding is reproduced best through horizontal transplanting under the furrowing of the
growing grafts with the exhausted substrate of oyster fungus (Pleurotus ostreatus Fr. Kumm) as
well as with the half-rotten pine sawdust. This provides for the rooting of wildings on the level
of 4.3-4.5 deprels as well as for the total length of roots on the wilding 142-157 cm. The output
of standard transplants amounted to 88.9 and 84.3 th/ps/ha respectively, the profit obtained
being 235 and 219 th. hrvn per 1ha of the mother plantation. The use of the above fungal
substrate under grooving layers of the clonal rootstocks appears new.
Проведено дослідження з вирощування універсальної клонової підщепи підродини
яблуневих (Maloideae) УУПРОЗ-6 у відсадковому маточнику. Вивчалися способи ведення
маточника та субстрати для підгортання. Встановлено, що дана підщепа найкраще
розмножується способом горизонтальних відсадків при підгортанні ростучих пагонів
відпрацьованим після вирощування гливи звичайної (Pleurotus ostreatus Fr. Kumm)
субстратом, а також напівперепрілою сосновою тирсою. Це забезпечує вкорінення
підщеп на рівні 4,3–4,4 бала та сумарну довжину коренів на підщепі в межах 142–157
см. При цьому, вихід стандартних відсадків склав, відповідно, 88,9 та 84,3 тис. штук/га,
а також було отримано прибуток у розмірі 235 та 219 тис. грн з 1 га маточника.
Використання вказаного вище грибного субстрату при вирощуванні відсадків клонових
підщеп є новинкою.
 
Date 2016-02-11T11:15:02Z
2016-02-11T11:15:02Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Пелехата Н. П. Агроекономічна оцінка вирощування відсадків клонової підщепи УУПРОЗ-6 у маточнику / Н. П. Пелехата, В. М. Пелехатий // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 167–173.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3366
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет